Питання та відповіді

Паспорт громадянина України,
Направлення,
Дані усіх обстежень,
Гістологічні препарати,
Диски КТ/МРТ/ПЕТ КТ
Ви можете пройти обстеження в Національному інституті раку маючи при собі тільки паспорт громадянина України, за даних умов Ви звертаєтесь до лікаря – онколога  у кабінет №510.
Якщо Ви громадянин іншої країни, Вам необхідно звернутись до реєстратури та скласти відповідний договір на обслуговування.
При необхідності, з лікувально-діагностичною метою пацієнтам проводяться інвазивні методи дослідження під контролем УЗД та КТ. У окремих випадках хворі можуть бути направлені на додаткове обстеження у інші спеціалізовані медичні заклади сфери бюджетного фінансування України.
Після оформлення медичної картки та огляду лікаря, хворим, що попередньо проходили обстеження на базі інших лікувально-діагностичних закладів, проводиться консультативний перегляд гістологічних та/або цитологічних препаратів, а також рентгенологічних зображень та дисків з КТ і МРТ – сканами.
Ознайомитися з порядком надання консультації гістологічних препаратів (скельця та блоки).
Після завершення обстеження лікар поліклінічного відділення представляє хворого провідним фахівцям профільних клінічних відділень. Встановлюється заключний діагноз за класифікацією TNM, а також визначається клінічна група, що характеризує стратегію лікування.
Тактика лікування визначається консиліумом, до складу якого входить лікар профільного кабінету, хіміотерапевт та променевий терапевт.
У разі прийняття рішення про госпіталізацію, хворий у плановому порядку переводиться до одного із профільних відділень Національного інституту раку.
Пацієнтам, яким була надана діагностична та консультативна допомога, видається консультативний висновок з розгорнутим діагнозом, даними обстеження та рекомендаціями щодо лікування у територіальному онкологічному диспансері.
При відсутності показань до спеціального лікування та/чи наявності протипоказань до його проведення, хворому надається консультативний висновок з рекомендацією симптоматичного лікування під наглядом онколога за місцем проживання.
Реєстратура працює з 08:00 до 16:00
Тел: +38 (044) 257 93 15, моб +38 (067) 296 62 10
Наші лікарі працюють з 09:00 до 15:00
Національний Інститут Раку
м. Київ 03022, вул. Ломоносова 33/43