Шепіль Олександр Володимирович

Хіміотерапевт

Освіта:
1989-1995 – Луганський державний медичний університет за спеціальністю “Лікувальна справа”.
2010-2014  – навчався в аспірантурі без відриву від виробництва в Інституті експериментальної патології, онкології ірадіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України за спеціальністю «Онкологія».
У 2013 році атестований на вищу кваліфікаційну категорію по спеціальності «Онкологія».

Автор і співавтор 20 публікацій, в тому числі в міжнародних виданнях, цитованих у U.S. National Library of Medicine;
автор 2 патентів: патент на винахід «Спосіб прогнозування чутливості до неоад’ювантної терапії у хворих на рак молочної залози»; патент на корисну модель “Спосіб прогнозування чутливості до неоад’ювантної терапії у хворих на рак молочної залози”;
учасник освітньої програми NCCN Continuing Education Американського товариства клінічних онкологів. (Physician credits: 18.25).

Бере постійну участь в роботі національних конференцій, міжнародних, в тому числі 5-го щорічного всесвітнього Конгресу «Гастроінтестинальний рак» (2013 р Берселона); 38-го Європейського Онкологічного Конгресу (2013 р Амстердам).
Виступає в якості доповідача на конференціях, в тому числі з міжнародною участю (Second Ukrainian-Sweden Workshop «Translational
oncology: old and new paradigms», May 20-21. 2013, Kyiv, Ukraine).

Володіє інтраплевральною, інтраперитонеальною і інтратуморальною хіміотерапією.

Має значний досвід в таргетной (молекулярно-націленої) терапії у хворих:
– раком молочної залози,
– на рак легенів,
– раком яєчників,
– раком нирки,
– меланомою і т.д.